Hanegevær
Formentlig til sortkrudt


Muligvis alene til pynt

Kr. 500,00