Regler og love for opnåelse af våbentilladelseAktivitetskrav


Ifølge våbencirkulæret § 20 skal en skytte være aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst to år,
inden der kan gives tilladelse til pistoler/revolver.

Skytten skal være fyldt 20 år og skal have skudt mindst 6 gange pr. år i mindst to år
for at opfylde aktivitetskravet ifølge ”Regningslinjer for Skytteforeningernes Våbenregistrering”.

Hvis skytten ansøger om pistol/revolver over kaliber .32 skal skytten i mindste de sidste 6 måneder
have skudt den pågældende kaliber, som skytter ønsker at ansøge om våbenpåtegning til - de 6 måneder kan være indeholdt i de to år.

Der skal ikke vedlægges dokumentation når der indsendes en SKV2-ansøgning, da formandens underskrift i sig selv bevidner, at aktivitetskravet er opfyldt.

Der er ikke noget lovmæssigt krav om aktivitet for våbenpåtegning til riffel.

Lovgivningen skal overholdes men det skal foreningens vedtægter også.

En våbenpåtegning er ikke noget man skal have, men noget man måske kan få, hvis en bestyrelse vil stå inde for en
og formanden vil underskrive SKV2-ansøgningen.